Het investeringsplan

Asbestdak eraf, zonnepanelen erop

In 2012 lag er in Nederland in totaal nog 97 miljoen m2 asbestdak op agrarische gebouwen. Dit dient voor eind 2023 gereduceerd te worden naar 0. Alhoewel het saneren van asbestdaken wegens diverse subsidieregelingen fiscaal aantrekkelijk is, blijft het voor veel agrariërs een te forse investering. Hier komen wij in beeld. Wij maken agrarische bedrijfsgebouwen asbestvrij en plaatsen vervolgens nieuwe daken met zonnepanelen. De agrariër betaalt hiervoor alleen een vast leasebedrag per maand en maakt verder geen kosten.

Subsidieregelingen
Het vervangen van asbestdaken en plaatsen van zonnepanelen is fiscaal voordelig via een regeling van de overheid, de zogenaamde Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). Middels deze regeling kunt u maar liefst 132% van uw inleg nog in 2015 retour krijgen middels een fiscale aftrekpost via uw Aangifte Inkomstenbelasting.